Reglement Rap en Ruig 2023


In dit reglement wordt verstaan onder:

* Organisatie: Ondernemersvereniging Vinkeveen; 

* Deelnemer: Team bestaande uit 6 tot 8 personen 

* Bouwpakket:

 • 7 platen triplex 2440x1220x4mm
 • 24 panlatten 24 x 3300mm
 • 2 doos schroeven 4x25mm
 • 2 x doos schroeven 4x40mm
 • Afdichtingsmateriaal
 • 1 rol bindsisal
 • Plastic 6x6 meter
 • Schuurpapier
 • Verrassingselement

Voorwaarden inschrijven

Een deelnemer van de Rap en Ruig Race dient zich in te schijven via de website www.rapenruig.nl op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Een deelnemer die zich heeft inschreven ontvangt van de organisatie een factuur van € 250,- (excl. 21 % BTW). De deelnemer is pas ingeschreven nadat de factuur is betaald. Indien de factuur niet binnen twee weken na factuurdatum is voldaan, dan heeft de organisatie het recht om de inschrijving ongedaan te maken. Indien de Rap en Ruig Race door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

 • Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door eigen toedoen, nalatigheid en/of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen en eigendommen van deelnemers, van welke aard ook.
 • De deelnemer verklaart dat deelname aan Rap en Ruig geheel voor eigen rekening en risico geschiedt en kan noch de organisatie, noch andere bij dit evenement betrokken instanties aansprakelijk stellen voor enige schade of letsel, van welke aard ook, welke direct of indirect door deelname aan de Rap en Ruig is of kan zijn ontstaan.
 • De deelnemer verklaart een gezonde deelnemer te zijn en in bezit van zwemdiploma A en B.
 • De deelnemer zal alle instructies door of uit naam van de organisatie en/of hulpdiensten tijdens het evenement ten alle tijden op te volgen.

Alcohol

Tijdens het evenement zal deelnemer geen overmatig alcohol nuttigen boven de leeftijd van 18 jaar en geen alcohol nuttigen onder de leeftijd van 18 jaar. Het is deelnemers op de dag van de Rap & Ruig Race verboden om eigen alcoholische dranken mee te brengen en te nuttigen.

Beeld- en geluidmateriaal

De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeldmateriaal voor promotionele en/of commerciële doeleinden.

Gereedschappen

Alle deugdelijke gereedschappen zijn toegestaan.

Bouwregels

De deelnemer dient bij de bouw van de boot ten aanzien van de stevigheid en het drijfvermogen uitsluitend gebruik te maken van de materialen uit het bouwpakket. Middelen die niet in het bouwpakket zitten die ter versteviging zijn en/of verbetering van het drijfvermogen zijn verboden (bijvoorbeeld: lijm, kit, pur, EPS, extra hout ter versteviging, etc). Let op, hier zal zeer streng op gecontroleerd worden! 

Bij overtreding van dit verbod heeft de organisatie het recht om de deelnemer een sanctie op te leggen of te diskwalificeren.

Toegevoegde materialen en/of andere extra toevoegingen ter verfraaiing van de boot zijn toegestaan, behalve indien deze schade kunnen toebrengen aan het milieu.

Het is verboden vaartuigen te maken met een vaste dakconstructie in welke vorm dan ook. Dit om te voorkomen dat de deelnemer zou kunnen worden gehinderd om er uit de boot te komen indien deze omslaat of zinkt. Bij overtreding van dit verbod heeft de organisatie het recht om de deelnemer te verplichten om de boot aan te passen of de deelnemer te diskwalificeren. 

De deelnemer krijgt bij het ophalen van het bouwpakket een inschrijfnummer en dient het inschrijfnummer aan 2 zijden van de boot zichtbaar aan te brengen.

Aanbevelingen

 • Maak vooraf werktekeningen zodat Rap en Ruig en publiek kunnen zien wat er gebouwd gaat worden.
 • Latex is de beste verf keuze, water gedragen en snel droog.
 • Verkleden van de opvarenden heeft de voorkeur van de organisatie.
 • Verzoeknummers tijdens de Race zijn toegestaan. Uiterlijk één dag voor de race aan de organisatie doorgeven.

Mocht je zaterdag of zondag nog dringende vragen hebben neem dan contact op met iemand van de organisatie:

 • Arnold de Groot 06 - 20 15 15 48

Tijdschema

Zaterdag

09:00 uur:

 

Haal je bouwpakket op bij het parkeerterrein van Hertha, Mijdrechtsedwarsweg 4 Vinkeveen.

Bouw jullie boot op een bouwlocatie in De Ronde Venen en maak er een gezellige dag van. De heren Rap & Ruig komen controleren of het een beetje wil lukken.

 

22:00 uur:

Einde bouwtijd. 

(Zorg dat er voor zondag transport geregeld is om de boot naar eiland 1 te kunnen brengen).

Zondag

Tussen 11:00 en 12:00 uur 

Boot brengen naar eiland 1 en plaatsen bij bordje met de naam van deelnemer. 

13:00 uur: 

Jurering. Deelnemer staat klaar bij de boot voor de Jury en de heren Rap en Ruig. 

Tevens wordt tijdens de jurering de start volgorde op deelnemersbord bekend gemaakt. Houdt deze goed in de gaten voor de start volgorde. 

14:00 uur: start van de wedstrijd 

Zorg dat je ruim voor je start klaar staat bij je boot. Op afroep kan de boot naar voren worden gebracht tot bij de start. Nadat de ponton vrij is wordt op afroep de boot naar start ponton gebracht. 

circa 16:00 uur: 

Einde race en jury beraadt voor de prijzen en prijs uitreiking 

17:00 uur: 

Sluiting van de Rap en Ruig Race


Wedstrijdregels

Start

 • Deelnemer is verplicht (water)schoenen te dragen!
 • De boot dient in zijn geheel op het ponton te liggen.
 • De deelnemers hebben allen hun handen omhoog en peddels in de boot.
 • Na het startschot mag de boot in het water worden gelegd en direct gestart met varen.
 • De boot vaart richting de boei, gaat linksom of rechtsom 360 graden om de boei heen en vervolgens naar het ponton om daar te finishen door de bel te luiden, waarna de tijd stopt.

Na de finish

 • De baan zo snel mogelijk vrij maken voor de volgende deelnemer.
 • Peddels, boot en andere onderdelen van de deelnemer deponeren in het schip met de kraan aan de andere zijde van eiland1 tegenover start (pas goed op voor scherpe delen). Als de deelnemer de boot wil bewaren, dient deze dat vooraf aan de organisatie kenbaar te maken. De boot moet uiterlijk 18:00 uur van eiland 1 zijn verwijderd.

De volgende prijzen zijn te winnen

Snelheid

Deelnemer met de snelste tijd.

1e en 2e prijs

Originaliteit

Publieksprijs voor de meest originele boot en presentatie.

1e en 2e prijs

Rap & Ruig

Keuze van de heren Rap & Ruig en organisatie.

Wisselbeker

Pech

Prijs voor de deelnemer met de meeste pech. 

aanmoediging

Prijs voor aanstormend talent.


Wijzigingen

De organisatie behoudt zich het recht voor om dit Reglement naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op de website www.rapenruig.nl gepubliceerd. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

tot slot

Als het met de bouw niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat!


Veel plezier 

Namens organisatie en sponsors van de Rap en Ruig Race


Inschrijven voor Rap & Ruig 2023 is nog niet mogelijk

Schrijf je in via de inschrijfpagina.